Videocomunicats

La notícia al moment i a la xarxaProducció de notícies pels mitjans de tipus comercial, corporatiu, polític,… Consta d’un equip polivalent que domina tots els mitjans comunicatius i les plataformes
La cobertura de les notícies es fa “estil agència” mentre que la producció i edició es faci “estil tradicional”. Segons el tema hi ha diferent cobertura i diferent tractament posterior
L’editor, ha de tenir mentalitat multimèdia per decidir com es cobreix cada notícia, com es tracta posteriorment de forma periodística
Es crea un equip fort per tal de cobrir totes les necessitats comunicatives. Operador càmara-periodista-redactor-editor i el productorVídeo/NotíciaEstructura de la notícia-videocomunicat

La notícia consta de:

viasto-suite-de-video-entrevistas

Entrevista

graficos

Cairons-grafisme

micro

Veu en Off