Gabinet de premsa i comunicació

Eines per comunicar

Gabinet, servei de premsa i comunicació a la carta

C

reació o suport de premsa i comunicació d’accions de promoció d’events en general: fires, convencions, jornades, symposiums,.. per tal que esdevingui cada vegada més un element de dinamitzador mitjançant una sèrie de tasques comunicatives i de relacions públiques abans, durant i desprès que detallem a continuació:

 • Elaboració de Base de Dades personalitzada de mitjans de comunicació offline i online.
 • Elaborar i difondre notes de premsa per comunicar l’event
 • El·laborar i difondre invitacions a autoritats i altres col·lectius d’interès
 • Distribució de publicitat: pòsters, programes, entorn geogràfic i voltants
 • Presentació a la localitat de l’event: organització i convocatòria
 • Redacció de dossier de premsa en paper i DVD
 • Invitació a premsa especialitzada
 • El·laboració programa convidats
 • Atenció als mitjans de comunicació
 • Creació d’agendes de contactes relevants per a cada tipus de públic-objectiu: bases de dades d’organitzacions, institucions, influencers…
 • Divulgació per internet amb suport vídeo i àudio
 • Seguiment permanent en contacte amb els periodistes
 • Confecció d’un clipping de resultats
 • Informe final amb valoració econòmica dels impactes aconseguit